OPCARD 2.2 wraz z dostarczanym oprogramowaniem tworzy kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych a dodatkowe wejścia, wyjścia oraz wewnętrzny mikroprocesor sprawiają, że może być wykorzystywana jako jednostka sterująca większym systemem pomiarowym. OPCARD 2.2 współpracuje z takimi urządzeniami jak wielokanałowe multipleksery i skanery z enkoderami na osiach; Karta może pracować w systemie sekwencyjnym. Ma możliwość zapamiętania do 1024 zestawów nastaw tak, że przełączanie parametrów pomiędzy kolejnymi sekwencjami jest bardzo szybkie. System wykorzystuje technikę buforowania wielu akwizycji w wewnętrznej pamięci urządzenia i udostępniania całego pakietu akwizycji do odczytu przez aplikację.

Karta wyposażona jest w jednokanałowy układ nadawczo-odbiorczy z przełączanymi dwoma wejściami dzięki czemu może pracować z jedną lub dwiema głowicami ultradźwiękowymi.

Właściwości

- niskoszumny wzmacniacz (0.74 nV/√(Hz));
- duże wzmocnienie do +89 dB;
- przełączalne filtry analogowe;
- obsługuje szybkie TGC (time gain compensation);
- 2 wejścia sygnałowe PE i TT;
- tłumik wejściowy (-20dB);
- impedancja wejściowa: 50 Ohm, 10pF;
- częstotliwość próbkowania max. 100MHz z 10. bitową rozdzielczością;
- opóźnienie pomiaru do 65535 okresów próbkowania;
- wiele metod wyzwalania pomiaru;
- prędkość przesyłania danych do132MB/s;
- złącze rozszerzenia do współpracy z inną kartą;
- interfejsy RS232, RS485, SPI, I2C;
- Standardowa krótka karta PCI (174.63mm x 106.68mm);
- złącza sygnałowe BNC lub Lemo;
- DB15 - złącze do zewnętrznych linii danych i zasilania.
- masa: 175g

Dane techniczne

Parametry analogowe:
Regulowane wzmocnienie toru pomiarowego: -28dB do 68dB (krok 1dB, błąd +/- 0.3dB)
Załączany stały wzmacniacz: +24dB
Załączany tłumik wejściowy: -20dB
Zakres napięć wejściowych: +/- 275mV
(+/- 2.5V z tłumikiem)
Pasmo pomiarowe: 0.5 MHz - 25 MHz (-3dB)
zakresy filtrów (-3dB): 0.5 - 6MHz, 0.5 - 10MHz, 0.5 - 15MHz, 0.5 - 25MHz, 1 - 6MHz, 1 - 10MHz, 1 - 15MHz, 1 - 25MHz, 2 - 6MHz, 2 - 10MHz, 2 - 15MHz, 2 - 25MHz, 4 - 6MHz, 4 - 10MHz, 4 - 15MHz, 4 - 25MHz

Dane techniczne -c.d.

Nadajnik impulsów: Zakres napięć: 0V - 360V (impuls dodatni)
Czas ładowania: Regulowany od 0 do 3.1us z krokiem 0.1us Czas zwarcia: <= 20 ns
Długość impulsu: Extremalnie krótki impuls z pasmem do ok 50MHz
Impedancja wyjściowa: < 1 Ohm

Obróbka danych: 

Rozdzielczość: 10 bit
Częstotliwości próbkowania(MHz): 100; 50; 33.3; 25; 20; 16.7; 14,3M; 12,5; 11,1; 10; 9,1; 8,3; 7,7; 7,14 and 6,67;
Bufor danych: 1 - 262088 (~256k) próbek;
Opóźnienie pomiaru: Post trigger 0 - 65535 okresów próbkowania.
PRF do 20 000 do 100 000 z multiplekserem)

Sprzętowa obróbka danych: bez przetwarzania, wartość bezwzględna; uśrednianie; filtry cyfrowe.

DAC (TGC) z generatorem przebiegów arbitralnych:
Częstotliwość: 100MHz
Rozdzielczość: 8 bitów
Maks. zmiana wzmocnienia: 48dB na próbkę

Wyzwalanie:
Wewnętrzny zegar programowalny;
Programowe - na rozkaz z aplikacji;
Zewnętrzny trigger: 2 wejścia, standard TTL
Wyjście sygnału trigger, standard TTL.

Wyzwalanie zewnętrzne:
Dwa 32. bitowe liczniki dla enkoderów inkrementalnych.

Wejścia/Wyjścia

Złącza przetworników ultradźwiękowych: PE (nadawanie/odbiór) BNC lub Lemo; TT (nadawanie) BNC lub Lemo;

złącze DB15:
Wejścia: 6 wejść, łącznie z wejściami enkoderów i zewnętrznego wyzwalania
Wyjścia: 6 wyjść, w tym wyjście synchronizujące wyzwalanie (Sync Out);

Inne:
+12V, -12V zabezpieczone zasilanie zewnętrznych urządzeń;
+5V lub Vreg (0-10V) zasilanie i sterowanie zewnętrznych przyrządów.

złącze PCI:
PCI
Złącze uniwersalne dla 3.3V lub 5V gniazd PCI.

Złącze dodatkowe:
2x10pin 2.54mm złącze dla karty specjalnego przeznaczenia;
+12V, -12V, +5V, +3.3V -zasilanie;
piny złącz szeregowych (3.3V): RS232, SPI, I2C itp.;
wejścia licznikowe;
wejście typu przerwanie sprzętowe;
wejście analogowe do przetwornika A/D.