OPBOX 2.0

 

Zarządzanie zasilaniem: ---

Powtarzalność pomiarów (PRF): do 5000

Detektor wartości szczytowej:  - komparator poziomu wyłącznie dla opcji "Level", - wykrywanie wartości maksymalnej Max;

Obwody analogowe: ---

Transfer danych:  Standardowy transfer danych: Każda akwizycja zawiera jedynie dane pomiarowe (próbki). Pozostałe informacje (np. wyniki detektorów poziomu) są dostępne w wewnętrznych rejestrach urządzenia. Przed wykonaniem kolejnej akwizycji bieżące dane pomiarowe muszą zostać odczytane i potwierdzone przez aplikację sterującą

Inne:  ---

OPBOX 2.1

 

Zarządzanie zasilaniem: - automatyczna sekwencja załączania zasilania układów Opbox-2.1 z sygnalizacją przeciążenia prądowego, - automatyczne wyłączanie wyzwalania pomiarów po wykryciu niewłaściwego stanu zasilania +12V oraz Vreg; - zmiana zachowania lampki LED, sygnalizującej stan zasilania

Powtarzalność pomiarów (PRF): do 10 000

Detektor wartości szczytowej:  - komparator poziomu dostępny w opcjach: Level, Raising, Falling, Transition, - wykrywanie wartości maksymalnej Max

Obwody analogowe:  - ulepszone obwody analogowe (obniżony poziom szumów, lepsze tłumienie międzykanałowe), - poprawiona efektywność nadajnika (wyższy PRF oraz obniżony pobór energii).

Transfer danych: Dane są przekazywane za pomocą mechanizmu FIFO; Każda akwizycja zapisuje w pamięci urządzenia Ramki składające się z Nagłówka oraz danych pomiarowych.  Nagłówek zawiera szereg informacji takich jak: indeks pomiaru, pozycje enkoderów w momencie wyzwolenia, wyniki sprzętowych detektorów poziomu i inne. Ramki są buforowane w wewnętrznej pamięci typu FIFO i, jeśli pamięć nie jest zapełniona, urządzenie natychmiast może wykonać kolejną akwizycję. Aplikacja sterująca odczytuje dane pakietami (zestawami danych z wielu akwizycji), co zwiększa przepustowość odczytu danych z urządzenia. Urządzenie automatycznie wstrzymuje transfer danych do aplikacji w momencie wykrycia wyzwolenia kolejnej akwizycji.

Inne:  W aplikacjach bazujących na wynikach sprzętowych detektorów poziomu można wykorzystać tryb zapisu jedynie Nagłówków akwizycji (bez danych pomiarowych). Taki tryb znacznie ogranicza ilość danych do odczytu i tym samym może zwiększyć szybkość powtarzania pomiarów