Innowacyjność rozwiązań powstałych w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych zaowocowała przyznaniem kilkunastu patentów amerykańskich i światowych w zastosowaniach w biometrii (ultradźwiękowe czytniki odcisków linii papilarnych) i innych zastosowaniach ultradźwięków w technice. Przez pierwsze lata działalności wysiłki firmy OPTEL koncentrowały się niemal wyłącznie na ultradźwiękowym czytniku odcisków linii papilarnych. Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach, Optel znacząco rozszerzył swoją działalność o systemy i urządzenia badań nieniszczących, ultradźwiękowych systemów pomiarowych dla przemysłu, w zastosowaniach laboratoryjnych i diagnostyki medycznej, wsparcia procesów technologicznych, pomiarów bezkontaktowych, wibracji, odległości, geometrii i innych wielkości fizycznych.

Prace badawczo - rozwojowe prowadzone są różnymi ścieżkami: realizowane samodzielnie lub we współpracy z partnerami przemysłowymi i/lub innymi instytutami technicznymi i  naukowymi, organizacjami badawczo - rozwojowymi, uczelniami.

 

Projekty badawczo-rozwojowe  współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską. 

 

Projekty badawczo - rozwojowe.