Dla naszego niemieckiego partnera przygotowaliśmy kompleksowy system kontroli jakości spawanych kół zębatych. System pracuje w trybie 3 zmianowym bez przerwy, wykonując setki tysięcy pomiarów rocznie.
System składa się z:
  • karty defektoskopowej
  • nadajnika
  • głowicy pomiarowej
  • karty i/o
  • kompleksowego oprogramowania do obsługi stanowiska kontroli jakości: określanie jakości spawów, sterowanie procesem linii technologicznej spawania kół zębatych, protokołowanie i archiwizacja danych pomiarowych;
  • komputera przemysłowego
  • drukarki
  • panelu operatorskiego z dotykowym wyświetlaczem

Pierwsze trzy systemy zostały zainstalowane w roku 2002 w największych zakładach samochodowych w Niemczech, zastępując systemy naszej konkurencji. Dwa kolejne systemy zostały zainstalowane na nowych stanowiskach spawalniczych w roku 2004 w tych samych fabrykach.

Wszystkie systemy pracują do dziś bezawaryjnie i z potwierdzoną wieloletnia statystyką z bardzo wysoką pewnością oceny jakości spawu.