Jesteś tutaj: Home >> O nas >> Napisali o nas

Napisali o nas

Napisali o nas

 

2020-05-07

 

 

2015-12-31

 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej - Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020.

Broszura ta oprócz informacji o programie Horyzont 2020 zawiera wywiady z osobami realizującymi na Dolnym Śląsku pierwsze projekty finansowane z tego właśnie źródła. Nasi bohaterowie, jako pracownicy dolnośląskich uczelni bądź firm, prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Opowiadają oni o swoich sukcesach w międzynarodowych projektach oraz udzielają cennych wskazówek.

 

2013-10-03

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy opowiadają o zaletach oraz problemach związanych z udziałem w międzynarodowych projektach. Mamy nadzieję, że ich przykład będzie zachętą do udziału w tego rodzaju inicjatywach. I choć 7. Program Ramowy dobiega końca, temat nie umiera, bo już niebawem, w 2014 roku, rozpoczyna się nowy wieloletni program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji pod nazwą Horyzont 2020, a z nim możliwość finansowania badań w jeszcze prostszy i szybszy sposób.

 

2013-07

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizował wystawę „Dolnoślązacy w międzynarodowych projektach badawczych”, która była podsumowaniem uczestnictwa naukowców i przedsiębiorców z regionu w projektach 7. Programu Ramowego, a także jednocześnie zachętą do udziału w programie Horyzont 2020. 

Bohaterowie wystawy wywodzili się z różnych uczelni tj. z Politechniki Wrocławskiej (11), Uniwersytetu Wrocławskiego (6), Uniwersytetu Medycznego (3), Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (1) oraz 5 przedsiębiorstw.
Wystawę, prezentującą prace badawcze finansowane ze środków 7. Programu Ramowego, można było zobaczyć na wrocławskim Rynku, lotnisku im. Mikołaja Kopernika oraz Politechnice Wrocławskiej.

 

2013-05

 

 

2013-01

 

 

2012-07-30

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tworzą nowe idee Niekoniecznie „wynalazcy”, bo to słowo nie zawsze ma pozytywne konotacje. Ale z czystym sumieniem możemy nazwać się twórcami, konstruktorami nowych idei – tak o sobie i swojej działalności mówią Agnieszka i Wiesław Bicz, prowadzący we Wrocławiu Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL. Swoją działalność wolą jednak nazywać „instytutem badawczym”. Zresztą słusznie – OPTEL od początku swojego istnienia jest firmą innowacyjną, która miała wpływ na rozwój światowej biometrii i jest uznawana za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie ultradźwięków.

 

2011-11-22

 

 

2010

 

Komisja Europejska - Europejska Przestrzeń Badawcza - Największe osiągnięcia UE w nauce i badaniach naoukowych 2004 > 2009. Historie sukcesu

Projekt BITE (Etyka technologii identyfikacji biometrycznej) stawia sobie za cel promowanie badań nad bioetycznymi i etycznymi implikacjami pojawiających się technologii identyfikacji biometrycznej oraz zainicjowanie międzynarodowej debaty publicznej na ten temat. W wyniku prowadzonych działań PBP Optel Sp. z o.o. oraz jej partnerzy wnieśli wkład w przygotowanie raportu, który pomaga ustalić program publicznej i politycznej debaty poświęconej biometryce w UE i poza nią.

 

 

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
Wydanie: KI-80-09-001-PL-C

2008

 

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych. Historie sukcesów.

 

European Commission
2008 Directorate-General for Research EUR 22984 EN

 

2008-12

 

BRE BANK SA - 2008 Kamerton Innowacyjności - Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

 

 

2008-12

 

Miesięcznik KARIERA i GazetaPraca.pl - Aniołowie wspierają przedsiębiorczych

 

2008-02-06

 

 

2007-12

 

 

2006-05-01

 

 

2006-04-10

 

 

2006-03-18

 

 

2005-07-20

 

 

2005-04-23

 

 

2005-02-19

 

 

2004-11-15

 

 

2004-10-30

 

 

2004-08-28

 

 

2004-06-01

 

 

2004-03-19

 

 

1998-10-02

 

 

1998-08

 

 

1998-01-27

 

 

1998-02-12

 

 

1994-01

 

 

1992-08

 

 

 Telewizja - Audycje telewizyjne z naszym udziałem

 

2004-11

 

TV PULS - "Anioły biznesu"

 

2004-06

 

TV3 (lokalna TV Wrocław) - "Nad kreska" 
 
 

 Nasze publikacje

 

2008-07

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2007

 

 

2002

 

Systemy alarmowe - "Metody biometryczne"

 

1999

 

 

1999

 

 

1998

 

 

1998

 

 

1996

 

Acoustical Imaging Vol. 22, Plenum Press 1996; "Ultrasonic Setup for  Fingerprint Patterns Detection and Evaluation"