Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, dostawę części zamiennych, a także naprawy i inne usługi dla wszystkich produktów własnych i innych dostawców.
 
Oferujemy swoim klientom badanie i kalibrację instrumentów ultradźwiękowych i systemów zgodnie z różnymi standardami i wymaganiami kontrolnymi. 
 
Nasz wysoko wykwalifikowany personel wykonuje badanie przy użyciu stale kalibrowanych przyrządów pomiarowych. Wszystkie pomiary są udokumentowane i podsumowane w raporcie z badań.

 

Z przyjemnością przedstawimy szczegółową ofertę na przeprowadzenie kontroli parametrów metrologicznych systemów ultradźwiękowych okresowych czy po ich naprawie: