Projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR): 

- z obszaru Obronność i Bezpieczeństwo. Gestorami w projektach są służby podległe MSW:

Usprawnienie procesu odprawy granicznej osób przy wykorzystaniu biometrycznych urządzeń do samokontroli osób i kontroli środków transportu przekraczających granicę zewnętrzną UE
 
Mobilna kontrola graniczna z wykorzystaniem technik biometrycznych dostosowana do wymogów i zaleceń UE
 
Opracowanie energooszczędnego zestawu biometrycznego do mobilnej kontroli dokumentów i osób z użyciem systemów akustycznych i zobrazowania twarzy

- w trzecim konkursie Programu Badań Stosowanych:

Kryteria i metodyka określania jakości złączy zgrzewanych łukiem wirującym.

 - w drugim konkursie w ramach programu Eurostars 2:

Rozwój nowych technologii i narzędzi pomiarowych dla ekspresowych pomiarów i kontroli jakości gazów naturalnych.