Jesteś tutaj: Home >> Aktualności

Aktualności

2015-02-01

Fortape - Produkcja złożonych części w oparciu o jednokierunkowe taśmy Fortape Manufacturing of complex parts based on unidirectional tapes


Fortape - Produkcja złożonych części w oparciu o jednokierunkowe taśmy.

Pierwszy projekt w ramach programu Horyzont 2020.

www.fortapeproject.eu

http://www.cordis.europa.eu/project/rcn/193428_en.html


10 ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych z 5 krajów:

 • CTAG (Hiszpania),
 • CANOE (Francja),
 • ARKEMA (Francja),
 • IRT Jules Verne (Francja),
 • Airbus Defence & Space (Hiszpania),
 • Grupo Antolin Ingenieria (Hiszpania),
 • Ford Research and Advanced Engineering (Niemcy),
 • Matex Varese (Włochy),
 • Fraunhofer ITC (Niemcy),
 • OPTEL (Polska).

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, w ramach grantu nr 636860.

 

Produkcja złożonych części w oparciu o jednokierunkowe taśmy

Projekt finansowany przez Fundusze Europejskie

 

Wyzwania:

 

 • Rozwój efektywnego procesu produkcji dla jednokierunkowych taśm (UD) z włókien węglowych (CF) i włókien szklanych (GF), zmniejszającego zużycie materiałów i defekty produkcyjne oraz polepszanie parametrów mechanicznych.
 • Rozwój innowacyjnej technologii obtryskiwania do produkcji złożonych kompozytowych elementów lokalnie wzmacnianych jedno – lub dwuwarstwową taśmą UD (jednokierunkową).
 • Nowoczesna konsolidacja technologii (na sposób in-situ) do produkcji złożonych elementów bez konieczności autoklawowania na potrzeby innych struktur i do użytku wewnątrz kabin zgodnych z regulacjami dotyczącymi ognioodporności.
 • Nowoczesne koncepcje modelowania do oceny zaprojektowanego kształtu geometrycznego złożonych elementów w celu doboru najlepszej strategii ich produkcji.

 

Cel:

Kompozyty wzmacniane jednokierunkową, ciągłą taśmą z włókna szklanego i włókna węglowego są jednym z najbardziej obiecujących kierunków do uzyskania wysokiej jakości materiałów kompozytowych wymaganych na potrzeby sektora transportu. Jednakże, obecne technologie nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte, by móc je w pełni zaimplementować w przemyśle; główne ograniczenia są związane z wysokim zużyciem materiałów, niższym współczynnikiem automatyzacji i dużą liczbą defektów podczas produkcji.

 

FORTAPE ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez rozwój efektywnego i zoptymalizowanego systemu zintegrowanego na potrzeby wytwarzania złożonych elementów bazujących na taśmach jednokierunkowych. Spodziewane są szeroko pojęte korzyści dla sektora transportu, w szczególności dla przemysłu samochodowego i lotniczego.

 

 

Wpływ:

 

 • Redukcja zużycia surowców - 40 % w przemyśle samochodowym, 75% w przemyśle samolotowym
 • Redukcja zużycia energii – 35 % w przemyśle samochodowym, 45% w przemyśle samolotowym
 • Eliminacja wadliwych, wyprodukowanych elementów – przynajmniej
  85 % w zastosowaniach samochodowych oraz utrzymanie osiągów (średni poziom 7%) w sektorze lotniczym

 

 

Nasze zadanie:

Rozwój nowych technologii bezkontaktowego grzania ultradźwiękami. Opracowujemy  skuteczny i wydajny proces grzania (w czasie produkcji taśm wielowarstwowych oraz w procesie formowania kompletnych zespołów taśm) przez absorbcję energii dźwięku dostarczonej przez bezpośredni kontakt lub bezkontaktowo.