Wartości mierzone lub wyznaczane:

Pomiar Gęstości
Pomiar Lepkości
– zakres pomiaru:1 do 1400 cSt
– index determination - metoda Ubbelohde-Walther
– temperatura wtrysku
– proporcje mieszanki
– temperatura przechowywania
– konwersja jednostek miary
Jakość zapłonu
CCAI (dla cięższych olei)
CII (distillate fuel oil)
– wartość kaloryczna
Stabilności i Kompatybilność
Zawartość wody w Oleju
TBN