Jesteś tutaj: Home >> Projekty B&R >> Projekty badawczo-rozwojowe >> Kształtowanie fali dźwiękowej - generacja wiązki gaussowskiej

Kształtowanie fali dźwiękowej - generacja wiązki gaussowskiej

Obrazek po lewej stronie pokazuje front falowy dość dobrego przetwornika skupiającego (mierzony hydrofonem o małej średnicy w odległości ok. 8cm). Jest to front falowy naszego przetwornika, ale przetworniki wykonane metodą klasyczną mają raczej gorsze fronty falowe (przynajmniej wszystkie te, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia). Obraz po prawej stronie pokazuje front falowy skorygowany przy pomocy naszego korektora.

Front fali przed korekcja Front fali po korekcji
             przed korekcja                                            po korekcji

Ponieważ pomiar odbywa się po sferze, faza fali sferycznej powinna być widoczna jako prosta. Jak widać, skorygowany jest nie tylko kształt frontu falowego, lecz także kształt impulsu - jest on wszędzie jednakowy. Ponieważ rozkład amplitudy fali wzdłuż wiązki ma kształt idealnej krzywej Gassa, wytworzona w ten sposób fala dźwiękowa jest czystą wiązką gaussowską.