Jesteś tutaj: Home >> Projekty B&R >> Projekty badawczo-rozwojowe >> Urządzenie do pomiaru grubości i jakości połączenia warstw na papierze i foliach

Urządzenie do pomiaru grubości i jakości połączenia warstw na papierze i foliach

Urządzenie OPTRANSTEST jest przeznaczone do wykonywania pomiarów różnicy fazy i amplitudy fali ultradźwiękowej w układzie transmisji w powietrzu. Posiada ono wbudowany generator ciągłej fali sinusoidalnej o częstotliwości regulowanej w zakresie 192kHz do 454kHz i skokowo regulowanym napięciu wyjściowym o maksymalnej amplitudzie szczytowej 40 Vp. Kanał odbiorczy charakteryzuje się regulowanym wzmocnieniem w zakresie od +20 do +50dB w paśmie roboczym generatora i tłumieniem 20dB/dek poza nim.

Urządzenie umożliwia pomiar stosunku amplitud i różnicy fazy między kanałem odbiorczym (IN) a wewnętrznym kanałem odniesienia. Kanał odniesienia jest uzyskiwany z kanału nadawczego (OUT) poddanego regulowanemu tłumieniu i regulowanemu przesunięciu fazy.


Instrukcja obsługi - opis techniczny urządzenia