OPBOX 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem tworzy kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych a dodatkowe wejścia, wyjścia oraz wewnętrzny mikroprocesor sprawiają, że może być wykorzystywany jako jednostka sterująca  większym systemem pomiarowym.
OPBOX 2.0 współpracuje z następującymi urządzeniami:

· wielokanałowymi multiplekserami;

· skanerami ultradźwiękowymi z enkoderami na dwóch osiach;

System wyposażony jest w jednokanałowy układ nadawczo-odbiorczy z przełączanymi dwoma wejściami dzięki czemu może pracować z jedną (tryb PE) lub dwiema (tryb TT) głowicami.
 
 
 

Właściwości:

- niskoszumny wzmacniacz (0.74 nV/√(Hz));
- duże wzmocnienie do +92 dB;
- przełączalne filtry analogowe;
- obsługuje szybkie TGC (time gain compensation);
- 2 wejścia sygnałowe PE i TT;
- tłumik wejściowy (-20dB);
- impedancja wejściowa: 50 Ohm, 10pF;
- częstotliwość próbkowania max. 100MHz z 10. bitową rozdzielczością;
- opóźnienie pomiaru do 65535 okresów próbkowania;
- wiele metod wyzwalania pomiaru;
- złącza sygnałowe BNC lub Lemo;
- DB15 - złącze do zewnętrznych linii danych i zasilania.
- interfejs USB 2.0 HiSpeed;
- wymiary 100 x 82 x 32mm
- zasilanie ze złącza USB (5V)
- masa: 310g.

Dane techniczne

Parametry analogowe:
Regulowane wzmocnienie toru pomiarowego: -28dB do 68dB (krok 0.5dB)
Załączany stały wzmacniacz: +24dB
Załączany tłumik wejściowy: -20dB
Zakres napięć wejściowych: ± 275mV
(± 2.0V z tłumikiem)
Pasmo pomiarowe: 0.5 MHz - 25 MHz (-3dB)
zakresy filtrów (-3dB): 0.5 - 6MHz, 0.5 - 10MHz, 0.5 - 15MHz, 0.5 - 25MHz, 1 - 6MHz, 1 - 10MHz, 1 - 15MHz, 1 - 25MHz, 2 - 6MHz, 2 - 10MHz, 2 - 15MHz, 2 - 25MHz, 4 - 6MHz, 4 - 10MHz, 4 - 15MHz, 4 - 25MHz

Dane techniczne - c.d.

Nadajnik impulsów:
Zakres napięć: 0V - 360V (impuls dodatni)
Czas ładowania: Regulowany
od 0 do 3.1us z krokiem 0.1us
Czas zwarcia: <= 20 ns
Długość impulsu: Ekstremalnie krótki impuls z pasmem do ok 50MHz
Impedancja wyjściowa: < 1 Ohm

Przetwornik A/D:
Rozdzielczość: 10 bit
częstotliwości próbkowania(MHz): 100; 50; 33.3; 25; 20; 16.7; 14,3M; 12,5;
11,1; 10; 9,1; 8,3; 7,7; 7,14 i 6,67;
bufor danych: 1 - 262143 (256k) próbek;
opóźnienie pomiaru: Post trigger 0 - 65535 okresów próbkowania.

Sprzętowa obróbka danych:
Prezentacja przebiegów bez przetwarzania, o polaryzacji dodatniej, ujemnej, wartości bezwzględnej;
Uśrednianie;
Detektor szczytowy;
3 bramki pomiarowe;
PRF do 5 000.

DAC (TGC) z generatorem przebiegów arbitralnych:
częstotliwość 100MHz;
rozdzielczość 8 bitów;
Max. zmiana wzmocnienia 48dB na próbkę;

Wyzwalanie:
Wewnętrzne - sterowane przez
oprogramowanie pomiarowe;
Wewnętrzne -sterowane przez
programowany timer ;
Zewnętrzne 2 wejścia, sygnały
standardu TTL.

Wyzwalanie zewnętrzne:
2 32. bitowe liczniki dla enkoderów inkrementalnych

Wejście/wyjście

Analogowe:
2 złącza BNC lub Lemo

złącze DB15:
Wejścia:
6 wejść dla 2 kompletnych enkoderów (sygnały: A, B, Indeks) lub sygnały ogólnego przeznaczenia;
Wyjścia:
Wyjście synchronizujące wyzwalanie (Sync Out);
5 cyfrowych, ogólnego przeznaczenia;
+5V: zabezpieczone zasilanie zewnętrznych urządzeń.