OPSCAN 4.0 jest urządzeniem mierzącym rozkład pola ultradźwiękowego za pomocą precyzyjnie prowadzonej głowicy pomiarowej. Wysoką jakość pomiaru uzyskuje się poprzez wyeliminowanie z układu szkodliwych wibracji. Umożliwia to pomiar na bardzo wysokich częstotliwościach ultradźwięków.

Skaner zawiera następujące elementy:
• Dwie napędzane silnikami krokowymi osie poziome pomiarowe wyposażone
w wyłączniki krańcowe;
• Oś pionową - nastawczą ręczną lub automatyczną ¹);

• Układ kontroli pozycji przetwornika ultradźwiękowego ze sterownikami
silników krokowych,
• Elektronikę pomiarową;
• Zbiornik pomiarowy z polimetakrylanu metylu;
• Oprogramowanie zawierające różnorodne rodzaje prezentacji danych,
• 2 przetworniki ultradźwiękowe z uchwytami
(3 uchwyty dla PE i TT)
• W standardowym wykonaniu możliwa jest praca w trybie nadawanie i odbiór tym samym lub innym przetwornikiem
(praca na transmisji). Możliwe jest wykorzystanie dodatkowego multipleksera
i praca z wieloma głowicami.

opscan4

Charakterystyka:

• Korpus skanera i napęd są zaprojektowane tak, aby uniknąć wszelkich wibracji mogących wpłynąć na pomiar - zastosowano elastyczne paski napędowe, szlifowane, precyzyjne prowadnice, silniki krokowe z dużą przekładnią, sterowanie mikrokrokami oraz stabilną płytę bazową;
• Elektronika sterująca zaprojektowana została pod kątem osiągnięcia niskich zakłóceń i zdolności do generowania
potrzebnych impulsów wyzwalających pomiar;
• Skaner cechuje duża prędkość działania, duża dokładność i rozdzielczość;
• Dostępna jest szeroka gama pomiarowych głowic ultradźwiękowych;
• Sterownik napędu kontroluje 2 osie (sterowanie trzecią dostępne jako opcja), ma możliwość podłączenia dwóch enkoderów;
• Układ ma możliwość bardzo łatwego ręcznego pozycjonowania głowicy pomiarowej;
• Elektronika pomiarowa wyposażona jest w ultradźwiękową kartę pomiarową OPCARD2.0, próbkującą z częstotliwością do 100MHz, zapewniającą transfer danych do 132MB/s, oraz definiowane bramki pomiarowe;
• Taktowanie pomiaru odbywa się sprzętowo na wyznaczonych pozycjach wzdłuż całej osi, możliwa jest praca ciągła oraz skokowa;
• Oprogramowanie pracuje w systemie Windows XP/Vista/7, prezentuje przebiegi real-time: RF, po detekcji wartości bezwzględnej,
po detektorze szczytowym;
• Dostępna jest wizualizacja typu A-scan, B-scan, C-scan (2D oraz 3D);
• Wymiary skanera dostosowuje się do wymagań klienta;
• Konstrukcja korpusu skanera pozwala na włożenie go do większego zbiornika;

Dane techniczne:

- zakres ruchu osi (w wersji standard): 210mm x 210mm
- wymiary wewnętrznego zbiornika pomiarowego: 320mm x 320mm x 250mm
- rozdzielczość (maksymalna): 0,00339mm
- sterowanie: Interfejs RS232;
- zasilanie: 230V/1A

opscan4

Przykładowe wyniki:

opscan4