Opis

OPCARD -01/100 jest to kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych.

Wraz z oferowanym oprogramowaniem powstaje kompletny, komputerowy defektoskop ultradźwiękowy.

Karta OPCARD-01/100 jest nie tylko przystosowana do wszelkiego rodzaju pomiarów ultradźwiękowych, posiada również dodatkowe cyfrowe linie wejść/wyjść oraz ma zaimplementowany mikrokontroler dzięki czemu możliwie jest wysterowanie bardziej skomplikowanych urządzeń nadawczo - odbiorczych lub sterujących.

Karta może pracować z:
• 32 kanałowym multiplekserem nadawczo - odbiorczym
• skanerem - karta posiada 2 wejścia sygnałów zliczające impulsy z enkodera.

Na karcie zaimplementowano jednokanałowy układ nadawczo-odbiorczy z przełączanymi dwoma
wejściami dzięki czemu karta może pracować z jedną głowicą ultradźwiękową w trybie nadawanie - odbiór (PE), jak również z dwoma - jeden nadaje drugi odbiera (TT).

 

 

Dane techniczne


Przetwornik A/D:
- Rozdzielczość: 8 bit
- Częstość próbkowania: 12.5,25,50 lub 100MHz1
Buffor pamięci 256, 512, 1K, 2K,4K,8K,16K, 32k, 64k, 128k1
Parametry toru analogowego:
- Wzmocnienie sygnału wejściowego: -20dB - 76dB1
- Tłumik sygnału wejściowego: 0dB lub -20dB1
- Czułość: 0.1mV - 1Vpp
- Pasmo: 0.5 MHz - 25 MHz (-3dB)
- Impedancja wejścia 50 Ohm, 10pF
- Przełączany Filtr pasmowy 0.5 - 6MHz1, 0.5 - 10MHz1, 0.5 - 15MHz1, 0.5 - 25MHz1,
1 - 6MHz1, 1 - 10MHz1, 1 - 15MHz1, 1 - 25MHz1,
2 - 6MHz1, 2 - 10MHz1, 2 - 15MHz1, 2 - 25MHz1,
4 - 6MHz1, 4 - 10MHz1, 4 - 15MHz1, 4 - 25MHz1
Nadajnik:
- Amplituda impulsu ładowania off (0V) - 360V (impuls dodatni, bardzo krótki, krokowy)
- Czas opadania <= 20 ns
- Czas trwania bardzo krótko, pasmo większe od 50MHz
- Impedancja wyjścia < 1 Ohm
Opóźnienie: Post-trigger 256us, dokładność pomiaru lepsza niż 1ns
Pamięć bufora pomiarowego: 256, 512, 1K, 2K,4K,8K,16K, 32k, 64k, 128k1
Krzywa wzmocnienia po czasie DAC (TGC) z generatorem funkcji arbitralnych
- Częstotliwość 50MHz
- Rozdzielczość 8 bit
- Maksymalna zmiana wzmocnienia 48dB na krok
Liczniki / Wejścia dla sygnałów z enkoderów:
- 2 kanały 16-bit
Trigger
- Wewnętrzny trigger powtarzania Software
- Zewnętrzny trigger powtarzania Sygnał TTL
- Trigger wyzwalania multipleksera Software
- Wyjście Trigger Sygnał TTL
Dodatkowe wejścia
- 2 x linie cyfrowe Sygnał TTL
Dodatkowe wyjścia
- 5 x linii cyfrowych Sygnał TTL
Magistrala: PCI (karta krótka PCI)
Transfer: Bus Mastering DMA data transfer

1 - sterowane programem

Sygnały wyprowadzone na złącza zewnętrzne:

Lemo:
PE - mierzony sygnał analogowy; (podłączenie przetwornika możliwy tryby pracy: nadawanie/odbiór);
TT - mierzony sygnał analogowy; (podłączenie przetwornika możliwy tryb pracy: odbiór);

DB15:
Pin1, 9 - dwa wejścia TTL liczników
Pin2, 10 - dwie linie cyfrowe
Pin4 - wyjście triggera sygnał TTL
Pin5, 6, 7, 12, 13 - linie adresowe do sterowania multiplekserem
Pin8 - +12V
Pin15 - -12V
Pin14 - GND

Charakterystyka karty:

Jedną z najważniejszych cech karty jest precyzyjna synchronizacja pomiędzy wyzwoleniem nadajnika a momentem rozpoczęcia próbkowania przez przetwornik A/C (opcja posttriggera). Czas ten (t_pom) jest ustawiany programowo w zakresie 0-255us z rozdzielczością 1us (jego stabilność określona jest przez stabilność zastosowanego generatora kwarcowego np. dla czasu 100 s wynosi około 1 ns). Ma to szczególne duże znaczenie dla pracy z układami skanującymi, ponieważ umożliwia zminimalizowanie odchyłek fazy pomiędzy poszczególnymi pozycjami (kanałami) - powtarzalność pomiarów jest dużo lepsza niż wynika to z częstotliwości próbkowania przetwornika. Karta jest programowana za pomocą bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) co daje bardzo duże szybkości transferów danych pomiarowych.

Charakterystyka układu nadajnika:

 

Zasada działania nadajnika:

Wzrastające zbocze sygnału Trig_in inicjuje proces ładowania przetwornika ultradźwiękowego, trwający ok. 3us. Po upływie tego czasu, bardzo szybki przełącznik tranzystorowy powoduje rozładowanie przetwornika. Czas tego rozładowania jest zależny od użytego przetwornika, z większością standardowych jest on bliski 20ns, maksymalnie 40ns. Wartość napięcia, do którego ładowany jest przetwornik kontrolowana jest programowo i może przyjąć jedną z ośmiu wartości w zakresie 50-350V (zależna jest ona też - w niewielkim stopniu - od użytego przetwornika).
Zasada działania odbiornika:
Po upłynięciu czasu ok. 10us od momentu wygenerowania impulsu, elektroniczny przełącznik otwiera wejście wzmacniacza odbiorczego, co pozwala na odebranie przy pomocy tego samego przetwornika ech wytworzonych przez wysłany poprzednio impuls ultradźwiękowy.

Oprogramowanie

Standardowy pakiet zawiera: sterowniki dla systemów Windows 95,98/NT 4.0/2000/XP, biblioteki zawierające wszystkie funkcje sterowania parametrów karty oraz wersję instalacyjną programu OPCARD ver. 1.4a/2008.

 


Opis techniczny kary OPCARD - wersja angielska