OPCARD 2.0 wraz z dostarczanym oprogramowaniem tworzy kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych a dodatkowe wejścia, wyjścia oraz wewnętrzny mikroprocesor sprawiają, że może być wykorzystywana jako jednostka sterująca większym systemem pomiarowym.

OPCARD 2.0 współpracuje z następującymi urządzeniami:

· wielokanałowymi multiplekserami;
· skanerami z enkoderami na dwóch osiach;

Karta wyposażona jest w jednokanałowy układ nadawczo-odbiorczy z przełączanymi dwoma wejściami dzięki czemu może pracować z jedną lub dwiema głowicami ultradźwiękowymi.

Właściwości

- niskoszumny wzmacniacz (0.74 nV/√(Hz))
- duże wzmocnienie do +92 dB
- przełączalne filtry analogowe
- obsługuje szybkie TGC (time gain compensation)
- 2 wejścia sygnałowe PE i TT
- tłumik wejściowy (-20dB)
- impedancja wejściowa: 50Ω, 10pF
- częstotliwość próbkowania max. 100MHz z 10. bitową rozdzielczością;
- opóźnienie pomiaru do 65535 okresów próbkowania;
- wiele metod wyzwalania pomiaru;
- prędkość przesyłania danych do 132MB/s;
- złącze rozszerzenia do współpracy z inną kartą;
- interfejsy RS232, RS485, SPI, I2C;
- Standardowa krótka karta PCI (174.63mm x 106.68mm);
- złącza sygnałowe BNC lub Lemo;
- DB15 - złącze do zewnętrznych linii danych i zasilania.
- masa: 172,5g

Dane techniczne

Parametry analogowe:
Regulowane wzmocnienie toru pomiarowego: -28dB do 68dB
(krok 1dB, błąd ±0.3dB)
Załączany stały wzmacniacz: +24dB
Załączany tłumik wejściowy: -20dB
Zakres napięć wejściowych: ±275mV (±2.5V z tłumikiem)
Pasmo pomiarowe: 0.5 MHz - 25 MHz (-3dB)
Zakresy filtrów (-3dB): 0.5 - 6MHz, 0.5 - 10MHz, 0.5 - 15MHz, 0.5 - 25MHz, 1 - 6MHz, 1 - 10MHz, 1 - 15MHz,
1 - 25MHz, 2 - 6MHz, 2 - 10MHz, 2 - 15MHz, 2 - 25MHz, 4 - 6MHz, 4 - 10MHz, 4 - 15MHz, 4 - 25MHz

Dane techniczne cd.

Pulser: Zakres napięć: 0V to 360V (impuls dodatni)
Czas ładowania: regulowany 0 to 3.1μs in 0.1μs z krokiem
Czas zwarcia: ≤ 20 ns
Długość impulsu: Extremalnie krótki impuls z pasmem do ok 50MHz
Impedancja wyjściowa: < 1Ω
Przetwornik A/D
Rozdzielczość: 10 bit
Częstotliwości próbkowania(MHz): 100; 50; 33,3; 25; 20; 16,7; 14,3; 12,5,
11,1; 10; 9,1, 8,3; 7,7; 7,14 and 6,67
Bufor danych: 1 - 262143 (256k) próbek
Opóźnienie pomiaru: Post trigger 0 to 65535 okres próbkowania

Sprzętowa obróbka danych:
Prezentacja przebiegów bez przetwarzania, o polaryzacji dodatniej¹), ujemnej¹), wartości bezwzględnej;
Uśrednianie
3 bramki pomiarowe;
Detektor szczytowy;

DAC (TGC) z generatorem przebiegów arbitralnych:
Częstotliwość: 100MHz
Rozdzielczość: 8 bit
Maks. zmiana wzmocnienia: 48dB na próbkę
Wyzwalanie:
Wewnętrzne - sterowane przez oprogramowanie pomiarowe;
Wewnętrzne - sterowane przez programowany timer;
Zewnętrzne 2 wejścia, sygnały standardu TTL

Wyzwalanie zewnętrzne:
2 x 16. bitowe liczniki dla enkoderów inkrementalnych

Wejście/Wyjście

Analogowe: 2 x złącza BNC lub Lemo

Złącze DB15:
Wejścia:
2 x wejścia dla enkoderów;
2 cyfrowe, ogólnego przeznaczenia;

Wyjścia:
Wyjście synchronizujące wyzwalanie (Sync Out);
3 cyfrowe, ogólnego przeznaczenia;
2 wyjścia zegarowe wysokiej częstotliwości¹)

Inne:
+12V, -12V zabezpieczone zasilanie zewnętrznych urządzeń;
+5V lub Vreg (0-9V) zasilanie i sterowanie zewnętrznych przyrządów.

Złącze PCI:
PCI rev2.2, 32bit, 33MHz, 132MB/s maks. transfer;
Zlącze uniwersalne 3.3V lub 5V gniazd PCI.

Złącze dodatkowe:
2x10pin 2.54mm złącze dla karty specjalnego przeznaczenia;
+12V, -12V, +5V, +3.3V zasilanie;
I/O piny złącz szeregowych (3.3V): RS232, SPI, I2C itp.;
wejścia licznikowe;
wejście typu przerwanie sprzętowe;
wejście analogowe do przetwornika A/D.¹)w specjalnych wykonaniach.