(wersja 35, 32, 19, 16, 8 lub 4 kanałowa)

Opis

OPCOM-02 jest przystosowany do wszelkiego rodzaju pomiarów ultradźwiękowych wszędzie tam gdzie potrzeba więcej niż jeden kanał. Razem z kartą OPCARD lub OPBOXEM jest to kompletny system pomiarowy do zastosowań w badaniach ultradźwiękowych.

Obudowa Lohmeier serii KL-08

Dane techniczne:


- Napięcie zasilania:
- Liczba kanałów:
- Napięcie ładowania przetwornika:
- Czas ładowania przetwornika:
- Czas opadania impulsu:
- Impedancja wyjścia:

Dodatkowe wejścia:
- 1 linia cyfrowa (TTL)

Dodatkowe wyjścia:
- 3 linie przekaźnikowe
Interface:
Wzmacniacz w torze odbiorczym:
Pasmo wzmacniacza:
Wyjście analogowe¹:
DC 12V / 1A lub z karty OPCARD
35, 32, 19, 16, 8, 4 (w zasadzie dowolna do 35)
0 (off) - 360V
od 1μs do 8μs (z krokiem 1μs)
≤ 20 ns
< 1Ω

sygnał TTL

3 x przekaźnik 0 lub 12V
RS232
20dB¹
0.5 - 20dB¹
sterowane cyfrowo od 0 do 10V z krokiem 0.01V

¹ - opcjonalnie.

Charakterystyka układu nadajnika:

Multiplekser może być dowolnie konfigurowany: tryb pracy sekwencyjny (raz zapisana sekwencja (dowolnej długości) kanałów nadających i odbierających jest przełączana triggerem TTL) oraz w trybie pracy pojedynczej.

Zasada działania nadajnika: Wzrastające zbocze sygnału Trigger inicjuje proces ładowania przetwornika ultradźwiękowego, trwający od 0 do 8μs. Po upływie tego czasu, bardzo szybki przełącznik tranzystorowy powoduje rozładowanie przetwornika. Czas tego rozładowania jest zależny od użytego przetwornika, z większością standardowych jest on bliski 20ns, maksymalnie 40ns. Wartość napięcia, do którego ładowany jest przetwornik kontrolowana jest programowo i może przyjąć jedną z ośmiu wartości w zakresie 50-350V (zależna jest ona też - w niewielkim stopniu - od użytego przetwornika). Zasada działania odbiornika: Po upłynięciu czasu ok. 10μs od momentu wygenerowania impulsu, elektroniczny przełącznik otwiera wejście wzmacniacza odbiorczego, co pozwala na odebranie przy pomocy tego samego przetwornika wytworzonych przez wysłany poprzednio impuls ultradźwiękowy.