Opis

OPMC 1.0 jest kompletnym 2-osiowym kontrolerem ruchu umożliwiającym bezpośrednie sterowanie dwóch silników krokowych. Zaawansowane funkcje sterowanie umożliwiają precyzyjne i w pełni automatyczne wykonywanie precyzyjnych ruchów obu osi niezależnie.

Cechy charakterystyczne:

• Kompaktowa konstrukcja - dwie niezależne osie z wbudowanym zasilaczem w jednej obudowie;
• Sterowanie poprzez wysyłanie prostych komend poprzez izolowany interfejs RS232;
• Automatyczna realizacja ramp rozpędzania i hamowania silników;
• Sterowanie mikrokrokowe zapewnia dużą rozdzielczość i płynność ruchów. Przyczynia się również do zmniejszenia strat mocy, wibracji i hałasu generowanego przez silniki;
• Możliwość dowolnego ustawiania wszystkich parametrów sterowania (zakres ruchów, prędkość, przyśpieszenie, hamowanie, prądy znamionowy, trzymania silników i inne).

 

Charakterystyka:


- Sterownik OPMC-1.0 jest nowoczesnym sterownikiem ruchu umożliwiającym precyzyjne sterowanie dwoma silnikami krokowymi bez konieczności stosowania dodatkowych generatorów sygnałów sterujących, kart I/O czy innych urządzeń pośrednich.
- Sterowanie silnikami odbywa się poprzez interfejs RS232. Specjalnie opracowany protokół transmisji zapewnia zwartą i szybką komunikację z potwierdzeniami i sprawdzaniem poprawności danych.
- Każda z dwóch osi kontrolera może obsługiwać enkoder inkrementalny i jeden lub dwa wyłączniki krańcowe.
- Kontroler jest przystosowany do sterowania szeroką gamą bipolarnych silników krokowych.
- Kontroler wykorzystuje sterowanie mikrokrokowe (podział 1/8) oraz zasilanie z wbudowanego zasilacza 30VDC z wykorzystaniem sterowania PWM w celu poprawy osiągów przy wyższych prędkościach obrotów.
- Podstawowe parametry sterowania, takie jak prądy i napięcia znamionowe cewek, częstotliwość PWM, prąd trzymania, mogą być dostosowywane do konkretnego zastosowania niezależnie dla każdej osi.
- Kontroler wykonuje ruchy z zadaną prędkością i zadanymi parametrami przyśpieszenia i hamowania. Po zatrzymaniu automatycznie przechodzi w stan trzymania pozycji mniejszym prądem.
- Posiada zaawansowane funkcje zoptymalizowane do obsługi liniowych skanerów dwuosiowych:
precyzyjne zerowanie na wyłącznikach krańcowych, programowe ograniczanie zakresu ruchów, różne zestawy parametrów ruchów (np. inne do odjazdu i ruchu roboczego), automatyczne kasowanie luzów przekładni, sprzętowe generowanie sygnałów wyzwalających (np. pomiar i akwizycję) z zaprogramowanym podziałem.

Na specjalne zamówienie:

- kontroler może być również wykorzystany do sterowania silnikami prądu stałego.
- może być zaimplementowane dodatkowe ręczne sterowanie za pomocą joystika.

Dane Techniczne:

• Wymiary zewnętrzne: 170x120x70mm
• Zasilanie: 230V/1A
• Sterowanie: RS232, szybkość: 115200 izolowany

 Sterowanie ruchem:
- prędkość 1...10000 mikrokroków/sek;
- przyśpieszenie, hamowanie 1...40000 mikrokroków/sek2;
- licznik pozycji 16- lub 32-bit, do 4294967296 kroków;

Parametry sterownika silników:
- praca mikrokowa podział 1/8 kroku
- prąd sterowania silników 100mA do 2A na fazę (płynnie regulowane)
- zasilanie silników wbudowany zasilacz 30VDC 1A
- częstotliwość PWM 10 do 40kHz (domyślnie 20kHz)

 

opmc