Opis


Impuls

 

 

1. Urządzenie zawiera:
zasilacz;
nadajnik impulsów, dopasowany do obciążeń indukcyjnych.

2. Przyłącza:

Kabel sieciowa (max 250V AC, moc pobierana max 5 W);
Do wyjścia Pulse out powinien być podłączony przetwornik (dla uniknięcia zniekształceń sygnału kabel nie powinien być dłuższy niż 30 cm).
Wyjście Trig out wyprowadza sygnał z wewnętrznego generatora TTL (wyzwolenie impulsu następuje na zboczu opadającym).
Impuls

3. Wyłącznik sieciowy umieszczony jest z tyłu obudowy.

4. Bezpiecznik (0.5 A) umieszczony jest też z tyłu obudowy.

5. Impuls wyzwalany jest przez wewnętrzny generator trigera o częstości ok. 1kHz. Kształt impulsu pokazany jest na rysunku (pomiar dokonany przy pomocy sondy prądowej Tektronixa Typ: Tek P6041 - 1mV/1mA)

6.Regulacja amplitudy impulsu możliwa jest przy pomocy potencjometru Ampl (max 26A przy obciążeniu 2 mH);

7. Uwagi:

Nadajnik przeznaczony jest do pobudzania przetworników typu EMAT i może nie być optymalny w przypadku użycia innych typów przetworników.

Czas trwania impulsu wynosi 50ns z obciążeniem 2 mH, z większym obciążeniem czas ten się wydłuża

Urządzenie może być wykonane w wersji ze zintegrowanym przełącznikiem nadawczo-odbiorczym i wzmacniaczem odbiorczym. Może też posiadać wejście trigera zewnętrznego.