Urządzenie zawiera: zasilacz, nadajnik i generator trygera. Dla jego uruchomienia należy - po podłączeniu do sieci (220-240V) kabla sieciowego - włączyć znajdujący się na tylnej ściance wyłącznik sieciowy (pobór mocy ok. 5 W, bezpiecznik 0.5 A). Na zdjęciu pokazana jest wersja dla EMAT'ów, różniąca się zewnętrznie jedynie opisami.

 

Do wyjścia Pulse Out należy podłączyć możliwie krótkim kablem BNC przetwornik ultradźwiękowy (zalecamy nie dłuższy niż 30cm - w przeciwnym razie należy się liczyć ze zniekształceniami sygnału). Wewnętrzny generator trygera ma częstość ok. 1 kHz.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia: Gdy na wejściu trygerującym Trig Inp (w wersji standardowej jest to sygnał wewnętrzny) pojawia się narastające zbocze, na przetwornik przez około 3ms podawane jest napięcie ładujące. Po upływie tego czasu, na wyjściu Trig Out pojawia się zbocze opadające, informując o końcu procesu ładowania przetwornika, który w tym momencie zostaje zwarty w czasie ok 20 ns. Poziom napięcia, do którego ładowany jest przetwornik reguluje potencjometr Ampl (maksymalnie może to być 600V). Czas zwarcia może ulec wydłużeniu, jeśli przetwornik będzie miał zbyt dużą pojemność (za granicę, przy której to jeszcze nie występuje, można uznać wykonany ze standardowej ceramiki przetwornik o grubości ok. 0.1 mm i średnicy 8 mm).

Ze względu na to, że impedancja wyjściowa urządzenia jest mniejsza niż jeden Ohm, a czas zwierania przetwornika bardzo krótki, impuls uzyskany przy pomocy tego urządzenia może być uznany za prawdziwą odpowiedź impulsową dla większości przetworników.

UWAGI:

Przetworników z równoległą indukcyjnością dopasowującą nie należy podłączać do układu, gdyż powoduje ona zwarcie nadajnika, uniemożliwiając naładowanie przetwornika. Do pobudzania takich przetworników nadaje się wersja dla EMAT'ów.

Możliwe jest wykonanie urządzenia w wersji z kluczem nadawczo-odbiorczym, wzmacniaczem odbiorczym i wejściem zewnętrznego trygera - w razie zainteresowania prosimy pytać.

Istnieje też mała (wysoko zintegrowana) wersja układu (wielkości pudełka od zapałek). Zasilana jest ona bezpośrednio z naszej karty oscyloskopowej i ustawienie napięcia nadajnika jest możliwe bezpośrednio z komputera.