Układ pomiarowy umożliwia pomiar wibracji (drgań / odległości) na 4 niezależnych kanałach w dwóch trybach pracy:

-w dowolnej sekwencji
-wszystkie kanały równocześnie

Zasada działania: urządzenie wysyła impulsy ultradźwiękowe z dużą częstotliwością i liczy czas ich przelotu po odbiciu od drgającej (przesuwającej się) powierzchni. Pozwala to na pomiar chwilowego wychylenia i wizualizację wibracji badanego przedmiotu

Dane techniczne

Wyzwalanie: wewnętrzne lub zewnętrzne sygnałem TTL

Ilość kanałów pomiarowych: 4

Częstotliwość powtarzania pomiarów: zależne od odległości obiektu mierzonego: maksymalnie 22kHz. Dla obiektu oddalonego od czoła przetwornika o 1 cm - 10kHz

Rozdzielczość pomiarów odległości: 1 mikrometr

Maksymalny zakres wejściowy: 1mm lub 200 mikrometrów.

Komunikacja z PC: RS232

Opis układu

Wynik pomiaru odległości jest również wyprowadzony jako sygnał napięcia stałego reprezentujący zakres +/- 10V dla odległości +/- 0.5 mm o rozdzielczości wskazania 20mV / 1000.
Możliwe jest również zastosowanie dowolnych dzielników tego napięcia

Obudowa: Rose, wielkości standardowego laptopa

Zasilanie: 220V.

Jest to jedno z wielu rozwiązań pomiarów wibracji jakie zrealizowaliśmy.