Charakterystyka sterownika :

Połączenie z komputerem przez złącze RS232 (prędkość 2400bd, 8 bitów, 1bit startu, 1 stopu, bez kontroli parzystości);
Programowanie przy pomocy prostych rozkazów;
Zasilanie 5V/ 1A oraz 35V/ 2,5A;
Steruje silniki krokowe 2 pasmowy, sterowanie bipolarne;
Możliwość pracy mikrokrokowej (do 1/8 kroku);
Programowalny zasięg: max 16777215 kroków;
Maksymalna częstotliwość pracy 65535 Hz
Możliwość współpracy z 2 krańcówkami;
Może współpracować z impulsowymi znacznikami pozycji odniesienia i wykonywać następujące funkcje:
detekcja położenia za pomocą 24 bitowego licznika (wartość tę komputer może w każdej chwili odpytać);
generacja serii sygnałów trygerujących na zadanym odcinku osi przesuwu, z programowalną częstotliwością (funkcja niezależna od komputera). Faktyczny odcinek pokonany przez układ pomiędzy sygnałami trygera zależny jest od użytych impulsatorów, może on być znacznie mniejszy niż wartość wynikająca z kroku silnika.

Uwagi:

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wersji urządzenia, sterującej wieloma osiami (z możliwością ruchu po dowolnych krzywych), dostarczającej informacji na temat pozycji w przestrzeni (we współpracy z nadajnikami impulsów) i trygerującej po osiągnięciu zadanych pozycji w przestrzeni na zadanym odcinku trajektorii.