Interfejs wyposażony jest w złącze IEEE-488, złącze RS232 oraz w trzy 8 bitowe porty równoległe ogólnego przeznaczenia. Urządzenie pracuje zarówno w trybie Listener, jak też i Talker, adres interfejsu jest ustawiany na mikroprzełączniku oraz może być zmieniany programowo. Możliwe jest wykorzystanie prawie wszystkich funkcji standardowego złącza IEEE-488 (poza Serial i Parallel Pool) Parametry transmisji szeregowej wg standardu RS232C są konfigurowane programowo poprzez złącze IEEE-488.

Interfejs realizuje przekazywanie danych pomiędzy wszystkimi rodzajami złączy, reaguje także poprzez system przerwań na zdarzenia na szynie systemowej, której sygnały, wraz z sygnałami portów równoległych, wyprowadzone są na pośrednie złącze typu Cannon-64.

Dodatkowo wyposażony jest też w generator trygera (sygnału TTL), o programowanej częstości i w możliwość sterowanego programowo przełączania się na tryger zewnętrzny.

Ponieważ układ posiada własny mikroprocesor i układy pamięci, możliwe jest wyposażenie go w program realizujący różne dodatkowe funkcje.

IEEE488
Schema der Außenanschlüße des OPIEEE488-LM